העליז המהורהר והמתון

במאי 2012 הופיעה מקהלת מעיין שבה אני שרה, בקטעים מאורטוריה של הנדל ואני נתבקשתי לתרגם אותם כדי שכל המבצעים יוכלו להבין את תוכן השירים ועל מנת לצרף את התרגומים לתוכניה להנאת הקהל. עזרתי גם בעריכת התוכניה ולהלן הטקסט שחיברתי עבור התוכניה, אודות היצירה:

העליז המהורהר והמתון – אלו הם שלושה דוברים באורטוריה זו.

הליברית נכתב על פי שני שירים של ג'ון מילטון, בעריכת הליברטיסת Charles Jennens אשר שילב קטעים מהשיר על העליז ומהשיר על המהורהר לסירוגין, וצרף בסוף את דמות המתון.

העליז משלח מעל פניו את המלנכוליה ומזמין את אלת השמחה להביא איתה אושר ביום אביבי זורח ופורח. המהורהר מגרש את השמחה הפוחזת ומזמין את החכמה המופנמת של המלנכוליה להביא איתה שלווה, תענית והתבוננות מופנמת. המתון מבקש להרחיק תענוגות משולחי רסן שיש בהם מן הכפירה, מן הכאב ומן העצב. הוא מהלל את הצניעות, המתינות, הטוהר ואת ההליכה בשביל הזהב.

המוזיקה שחיבר הנדל מציירת (word painting) את התכנים השונים כפי שהיה מקובל בתקופת הבארוק והיצירה נוטה יותר לכוון אודה פסטורלית מאשר לאורטוריה דרמטית.

תרגום הטקסט 1
תרגום הטקסט 2
תרגום הטקסט 3