עברית מתחילת המאה העשרים

 

כתבה של פרופ' זהר שביט  http://www.haaretz.co.il/literature/safrut/print/1.1736605
אודות ספר חדש בשם "מכונת הדיבור בתור מורה שפות; פה מדברים עברית", בעריכת שלמה יזרעאל, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, 2012, 
ראשיתו של הספר בשיטוטיו של יזרעאל בחנויות ספרים ישנים, שבאחת מהן גילה ערכה של שישה תקליטים ללימוד עברית. ניתן לשמוע אותם וגם לראות קטעי סרטים, באתר של הספר: http://www.taupress.tau.ac.il/dibur/sratim_tabs.html
 
הספר הוא המחקר הראשון המתאר את מאפייניה של העברית המדוברת ביישוב היהודי בארץ ישראל ואת קורותיה ובמרכזו עבודותיהם של שלמה יזרעאל ושל יעל רשף, המציעות ניתוח ראשון של מאפייני העברית המדוברת בתקופת היישוב, אשר לא נחקרה ולא תועדה שכן, לדברי רשף, עד שנות החמישים של המאה הקודמת סברו החוקרים שהעברית הילידית המדוברת אינה אלא לשון המשבשת את המקורות ולכן אין בידינו הקלטות של דיבור עברי-ילידי ספונטני ושל שיח "אותנטי" מאותה תקופה.