הכנסתו של מוצרט בברית המלה העברית

פרופ' הרי גולומב אשר תרגם לעברית אופרות של מוצרט בתרגום שהוא המציא בעבורו את המונח תרגום צמוד-מוזיקה, מספר על הנחות היסוד, על האתגרים ועל התהליכים של תרגום מסוג זה.

מוצרט