המנון לבתולה

 

ב. בריטן "המנון לבתולה" B. Britten A Hymn to the Virgin
            תרגום: עדה לוינסקי
 
Of one that is so fair and bright
 
Velut maris stella,
Brighter than the day is light,
Parens et puella:
I cry to thee, thou see to me,
Lady, pray thy Son for me,
Tam pia,
That I may come to thee
Maria.
 
All this world was forlorn
Eva peccatrice,
Till our Lord was y-born
De te genetrice,
With ave it went away
Darkest night, and comes the day
Salutis;
The well springeth out of thee,
Virtutis,
 
Lady, flow’r of ev’rything,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu, Heaven’s King,
Gratia divina:
Of all thou bear’st the prize,
Lady, queen of paradise
Electa:
Maid mild, mother,
es Effecta. 

 

אודות זו אשר כה נאווה וזוהרת הנה
הכוכב הזוהר של הים.
זוהרה עולה על זה של אור היום,
אם ועלמה:
אני זועק אלייך, להשגחתך
הגבירה, התפללי לבנך בעבורי,
כה חסודה.
מי ייתן ואזכה אלייך להגיע
מריה.
 
כל העולם הלך לאבדון
בהיות חוה חוטאת,
עד אשר אדוננו נולד
מקרבך, המולידה,
בברכת שלום הלך לו
מהליל האפל ביותר, עולה היום
של הגאולה;
מתוכך נובע המעיין,
של המידות הטובות,
 
גבירה, פרח של הכל,
ורד חסר חוחים,
את שהרית את ישו מלך השמים,
תודות לחסד האלוהי:
מכולם, זכית בגמול,
גבירה, מלכת גן העדן
הנבחרת:
עלמה רכה, אם,
את ההתגשמות.